Cultuureducatie

De afdeling Cultuureducatie van de Bibliotheek Schiedam coördineert kunst- en cultuureducatie voor alle leerlingen in Schiedam van 4 t/m 18 jaar.

Onder schooltijd maken leerlingen kennis met hun culturele omgeving via de Cultuurparels en Culture Sneak Peek. Ook volgen zij (vakoverstijgende) kunstlessen, zoals de Kunstenparels en kunstworkshops in het voortgezet onderwijs. Naschools ontplooien leerlingen hun creatieve talenten in de Wijkcultuurklassen.

De Bibliotheek Schiedam is tevens uitvoerende organisatie van het project Cultuureducatie met Kwaliteit. In dit kader begeleiden de cultuurconsulenten van de afdeling Cultuureducatie basis- en voortgezet onderwijs scholen om kunst- en cultuureducatie te borgen in de lespraktijk. Ter ondersteuning daarvan organiseert de afdeling Cultuureducatie (bij)scholingsactiviteiten voor interne cultuurcoördinatoren en schoolteams via de Parel Academie. Ook organiseert zij netwerkactiviteiten en overleg met culturele aanbieders.

Bovenstaande activiteiten staan online gebundeld op Parels van Schiedam. Onderaan deze pagina kun je je inschrijven voor de Nieuwsbrief! Neem bij vragen contact op met het team Cultuureducatie. 

Foto boven: Brugklassers Spieringshoek tijdens Culture Sneak Peek met 010HipHop


Specialisten Cultuureducatie

Caty Palmen

  • Cultuurconsulent Voortgezet onderwijs
  • Coördinator Culture Sneak Peek, Netwerkmiddag en Poëziefestival

Mail Caty

Margo Onnes

  • Cultuurconsulent Primair onderwijs
  • Coördinator Wijkcultuurklassen en Parels van Schiedam

Mail Margo

Erik van Duijvenbode

  • Cultuurconsulent Primair onderwijs
  • Coördinator bijscholing
  • Teamleider afdeling Cultuureducatie

Mail Erik